fbpx
/* */

[Insurans] Apa yang anda perlu ketahui tentang Peraturan-Peraturan terbaharu mengenai Rancangan Berkaitan Pelaburan? (Julai 2019)

Jika anda merancang untuk membeli polisi insurans Pelan Berkaitan Pelaburan (ILP), maka anda harus mengambil perhatian terhadap peraturan baru oleh Bank Negara yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2019.

Pada bulan Januari 2019, Bank Negara mengeluarkan satu dokumen dasar yang menetapkan beberapa keperluan baru yang penyedia insurans berkaitan pelaburan mesti mematuhi mulai 1 Julai 2019 dan seterusnya. Mengapa? Keperluan ini dirancang dengan objektif utama untuk melindungi kepentingan pemegang polisi.

Keperluan penting adalah seperti berikut:

Insurans Peraturan-Peraturan terbaharu mengenai Rancangan Berkaitan Pelaburan

Pelaksanaan piawaian pada * Kadar Peruntukan Minimum (MAR) untuk melindungi nilai akaun polisi / pemilik sijil IL;

Standard minima ujian kelestarian dan komunikasi kepada pemilik polisi / sijil untuk meningkatkan persistensi jangka panjang dasar / sijil IL dan kesedaran pengguna; dan

Mengukuhkan piawaian pendedahan pada ilustrasi produk untuk memudahkan pengambilan keputusan yang lebih bermaklumat oleh pengguna.

Perubahan alokasi bagi salah satu pelan ILP dari syarikat insurans.

Apakah “Kadar Alokasi Minimum (MAR)” bermakna?
Ia merujuk kepada bahagian minimum premium yang perlu dibayar oleh sumbangan pemilik / sumbangan takaful polisi yang dibuat oleh peserta takaful yang diperuntukkan dalam dana unit pilihan sebelum pengurangan sebarang caj.

Ikut Finance Malaysia @Facebook Page yang aktif kini.

Categories: Blog